3. mars 2021 kl. 12:00:

Vi jobber med å stabilisere systemet etter tekniske problemer hos vår underleverandør.
Vi anbefaler at du gjennomfører prøver fra uke 10.


Vi kommer med oppdatert anbefaling på denne siden når vi vet mer.


Elev: Tast inn koden du fikk av læreren din