Benytt anledning fram til 30. april 2021 til å gjennomføre prøven med klassen din dersom du ikke allerede har gjort dette. Etter denne datoen vil halvårsprøvene være stengt.


Helårsprøvene vil være tilgjengelige fra 3. mai 2021.Elev: Tast inn koden du fikk av læreren din