5. mars 2021 kl. 15:50:

Vi har hatt ustabile systemer pga. tekniske problemer hos vår underleverandør.
Nå er alt i orden igjen, og prøver kan gjennomføres som normalt.


Vi takker for tålmodigheten!


Elev: Tast inn koden du fikk av læreren din