Driftsmelding 5. november. 2020:
Helårsprøver stenges den 1. desember. Samtidig blir halvårsprøvene for Multi Smart Vurdering gjort tilgjengelige.

Ta kontakt dersom du har behov for hjelp, på support@gyldendal.no
Se for øvrig tips til hjelp ved kjente problemer her.

Enkelte har rapportert om problemer på Chromebook. Vi jobber med utbedring, men ved problemer har vi god erfaring ved bruk av PC, ev. bruke Firefox eller Opera Mini på Chromebook.

Elev: Tast inn koden du fikk av læreren din